historia.se

Länkar

Denna sida kommer att ha länkar till historisk statistik som finns utlagd på nätet. Sidan är dock fortfarande under konstruktion.

 

Svenska data:

Statistikdatabasen, Statistisk centralbyrån
Den mest omfattande databasen över svensk statistik på nätet. Innehåller statistik över bla arbetsmarknad, befolkning, boende, energi, finansmarknader, forskning, handel, hushåll, hälso- och sjukvård, jordbruk, medborgarinflytande, miljö, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, priser, socialtjänst, transport, utbildning, och val. Tyvärr sträcker sig dock de olika serierna sällan mer än en eller ett par årtionden bakåt.

CyberCity
Ett mycket användbart internetbaserat historiskt uppslagsverk över de svenska städerna. Innehåller data över städernas befolkning, näringsliv och valstatistik Befolkningsstatistiken sträcker sig ända tillbaka till 1570-talet.

Folkräkningen 1890 på nätet
Målet för denna site är att publicera hela folkräkningen för år 1890 på nätet. Projektet är pågående.

Lund University Macroeconomic and Demographic Database (LU - MADD)
Presenterar historisk statistik över bland annat monetära och finansiella förhållanden, nationalräkenskaper, befolkning, priser och lön. Sidan är fortfarande under konstruktion och innehåller inte så mycket data än.

 

Länkar till länkar om svenska data:

Svenska statistiknätet
Innehåller länkar till statistik hos ett tjugotal svenska myndigheter.

Svenska makrodata på nätet 
Länksida sammanställd av Klas Fregert (docent vid nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet).

Annas länkburkar 

Klas Fregerts makroekonomiska länkar 

Safir, historia (Lunds universitetsbibliotek) 

 

Internationella data:

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2001 AD
Innehåller ekonomiska data över världens länder som Angus Maddison publicerat på sin hemsida. Observera att Maddisons siffror över svensk BNP-tillväxt och svensk BNP per capita bygger på felaktiga uppgifter för perioden före första världskriget, och bör därför inte användas.

 

Tidskrifter och historiska informationssiter om Sverige:

Nättidningen Svensk Historia 

Historisk Tidskrift 

Populär historia 

Forskning och Framsteg 

Scandinavian Economic History Review 

Ekonomisk Debatt 

Gamla mått och vikter 

Lars Hammaréns historiehemsida 

Lokalhistoriska Databasen (LoDa) 

Lars Jonungs hemsida
Lars Jonung är professor i nationalekonomi, och har skrivit åtskilligt om svensk ekonomisk historia, finansiella förhållanden, ekonomisk politik och ekonomiska kriser.

Finansportalen

Forskning.se

 

Universitet/högskola: 

Ekonomisk-historiska institutioner:
Göteborgs universitet 
Handelshögskolan i Stockholm 
Lunds universitet 
Stockholms universitet 
Umeå universitet

Uppsala universitet 

Historiska institutioner:
Historiska institutionen, Göteborgs universitet
 
Avdelningen för historia, Karlstads universitet 
Enheten för historia, Linköpings universitet 

Historiska institutionen, Lunds universitet
 
Institutionen för historiska studier, Umeå universitet
 
Historiska institutionen, Uppsala universitet
 
Avdelningen för historia, Växjö universitet 

Historiska institutionen, Stockholms universitet
 
Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

 

Huvudsida