historia.se

Analysera en valfri period mellan år 1800 och 2005


Knappa in ett startår och ett slutår, och få ut en analys av befolkningsutvecklingen, inflation, BNP-tillväxt, mm, under perioden i fråga. Bara årtal under perioden 1800-2005 kan dock analyseras.

Det första året: Det sista året:

Siffrorna baseras på Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Doktorsavhandling. Almqvist & Wiksell International; Stockholm (länk: http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_su_diva-378-1__fulltext.pdf). För perioden efter år 2000 kompletteras dessa data med uppgifter från http://www.scb.se/, även från kvartalsräkenskaperna.