Omvandlare från gamla mått till nyaKnappa in en kvantitet och ange vilken måttenhet det handlar om. Decimaltecken måste skrivas i punktform. Glöm inte att fylla i alla fält.

Hur mycket motsvarar i det metriska systemet? Få svar genom att

Av Rodney Edvinsson,
(docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet)

Senast uppdaterad 131215